Çocuk Atölye Çalışmaları

Çocuk Atölye Çalışmaları, Temmuz – Ağustos 2018

Yalnızca Türkiye ve Ege Bölgesi değil bütün insanlık tarihi için önemli bir yerleşim yeri olan Afrodisias’ı, öncelik geleceğin yetişkinleri çocuklarda olmak üzere, halka tanıtmak, koruma ve sahiplenme duyguları kazandırmak amacıyla Gülay Sert tarafından “Afrodisias Arkeoloji Atölyesi Projesi” hazırlanmıştır. Proje kapsamında temel eğitim 4. – 5. – 6. – 7. ve 8. sınıf öğrencilerin düzeylerine uygun olarak  eğitimci-arkeologlar tarafından hazırlanan sunum, gözlem, kazı, drama ve atölye çalışmalarını içeren özel eğitim programları uygulanmıştır. Atölyelere Temmuz ve Ağustos aylarında her gün farklı bir ekip olmak üzere 25’er kişilik gruplar randevuyla alınmış, projeden toplamda yaklaşık 750 öğrenci ve öğretmen yararlanmıştır.

Eğlenerek öğrenme ortamı sunan Proje’nin özellikle bölgede yaşayan çocukların ilgisini çekmesi, yaşadıkları bölgeye karşı sevgi ve bağlılık duyguları geliştirmesi, kültür varlıklarını sahiplenme, koruma en önemlisi de geçmişlerinden ve kültürlerinden onur duymalarının sağlaması beklenmektedir.